måndag 1 juli 2013

Bläsinge hamn

Under en öländsk resa är hamnen i Bläsinge är ett givet besöksmål med sina sjöbodar, båtar, sjömarker och långgrunda strand.


Bläsinge hamn ligger på sydöstra Öland mellan Gårdby och Norra Möckleby. Flygbilden är tagen av Douglas Rydström med hjälp av en liten modellhelikopter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar